Skip to main content
Rezerwuj bilet Rezerwuj bilet

Następujące informacje podlegają niemieckiemu prawu.

Informacje wg § 5 TMG (Niemiecka ustawa o mediach elektronicznych):
Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
Niemcy

Reprezentowana przez zarząd spółki:
Bernd Bayerköhler (rzecznik)
Christoph Blaß

Przewodniczący rady nadzorczej:
Profesor dr Erich Wühr

Kontakt:
Telefon: +49 9941 / 90 84 84-0
Faks:  +49 9941 / 90 84 84-84
Mail: info@eak-ag.de

Sąd właściwy miejscowość & numer rejestru:
Amtsgericht Regensburg
HRB 8220

Numer identyfikacji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej wg §27a Ustawy o podatku VAT: DE 215572070

Disclaimer – Wskazówki prawne
Odpowiedzialność za treści
Zgodnie z § 7 akp.1 TMG odpowiadamy jako usługodawca za zgodność własnych treści na tych stronach z ogólnymi przepisami prawa. Wg §§ 8 do 10 TMG jednak nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia informacji lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnym prawem pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia uchybień prawnych odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki („linki zewnętrzne”) do stron internetowych zewnętrznych osób trzecich. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd i treść stron, do których prowadzą linki. Odpowiedzialność za nie leży po stronie danego właściciela lub administratora. Podczas tworzenia odnośników do stron zewnętrznych usługodawca sprawdził ich treść pod kątem występowania niezgodności prawnych. Nie było wtedy żadnych niezgodności prawnych. Stała kontrola linków zewnętrznych bez konkretnego wskazania uchybień prawnych przekracza możliwości usługodawcy. W przypadku ujawnienia uchybień prawnych linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie
Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i ochronie pracy wykonawcy dzieła. Każde wykorzystanie sprzeczne z niemieckim prawem autorskim i ochroną pracy wykonawcy dzieła wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobrań do użytku prywatnego i niekomercyjnego. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez usługodawcę, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku ujawnienia uchybień prawnych odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Z zastrzeżeniem błędów i zmian.
© Erlebnis Akademie AG, 2016 r.