Skip to main content
Objednat hned Objednat hned

Následující informace byly stanoveny v souladu s německým právem.

Informace v souladu s § 5 TMG:
Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting

Zastoupená výkonnou radou:
Bernd Bayerköhler (mluvčí)
Christoph Blaß

Předseda dozorčí rady:
Profesor Dr. Erich Wühr

Kontakt:
Telefon: +49 9941 / 90 84 84-0
Fax: +49 9941 / 90 84 84-84
E-mail: info@eak-ag.de

Zápis do rejstříku: Zápis do obchodního rejstříku
Soud: Okresní soud Regensburg
číslo registru: HRB 8220

Daňové identifikační číslo:
Identifikační číslo daně z přidané hodnoty podle § 27a zákona o dani z přidané hodnoty: DE 215572070

Prohlášení
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony v souladu s oddílem 7 (1) TMG. Podle oddílů 8 až 10 TMG však my jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním protiprávním jednání dozvěděli. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z důvodu možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Copyright
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorského práva. Duplikace, editace, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se však dozvíte o porušení autorských práv, vezměte prosím na vědomí. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Chyby a změny vyhrazeny.
© Erlebnis Akademie AG, 2016