Skip to main content
Kupi vstopnico zdaj Kupi vstopnico zdaj

PRAVNO OBVESTILO

Obvestilo obiskovalcem o izvajanju videonadzora na območju Poti med krošnjami Pohorje d.o.o.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu: info@potpohorje.si

Upravljavci izvajajo videonadzor izključno z namenom varovanja ljudi in premoženja, zagotavljanja varovanja poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov in zagotavljanja varnosti zaposlenih, ker zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: točka (f) prvega odstavka 6. člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki niso predmet nadaljnje obdelave in se ne posredujejo v tretje države.

Pot med krošnjami Pohorje d.o.o. vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov posnetkov videonadzora, iz katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

  1. posnetek posameznika (slika),
  2. podatek o lokaciji,
  3. datum in čas posnetka,
  4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo.

Uporabniki osebnih podatkov so pooblaščene osebe upravljavcev v skladu z internimi akti upravljavcev. Upravljavci lahko vaše osebne podatke posredujejo tudi tretjim osebam (npr. pristojnim državnim organom), če takšno obveznost posredovanja oz. razkritja nalaga zakon.

Z videonadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-2, vendar največ eno leto. Upravljavci vaše osebne podatke hranijo in varujejo na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavci lahko hranijo vaše osebne podatke tudi dlje, če jih ne smejo izbrisati zaradi zakonskih, regulatornih ali tehničnih razlogov.

Vaše pravice:

Upravljavec vam zagotavlja možnost uresničevanja naslednjih pravic:

  1. pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: dostopate lahko do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z vami, se seznanite z obdelavo in preverite njeno zakonitost;
  2. pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi vaše netočne osebne podatke;
  3. pravico do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
  4. pravico do omejitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da Upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahtevate omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko upravljavec vaših podatkov ne potrebuje več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  5. pravico do prenosljivosti: zahtevate lahko, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu (kadar je to tehnično izvedljivo);
  6. pravico do ugovora: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ta izvaja za izpolnjevanje zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite tako, da nam pišete na elektronski naslov: info@potpohorje.si

 

Če menite, da upravljavec vaše zahteve ni ustrezno obravnaval, se lahko pritožite pri upravljavcu v 15 dneh.

 

Prav tako pa se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Bodi prvi!