Skip to main content
Kupi vstopnico zdaj Kupi vstopnico zdaj

Gozdovi dajejo Pohorju značilno podobo, saj pokrivajo več kot 70 % površine. Okoli 40 % območja Pohorja oziroma 35.906,97 ha je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 (omrežja območij, ki so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka).

Ohranjen življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst je izrednega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in funkcionalnosti ekosistemov.

Tega se zavedamo tudi na Poti med krošnjami Pohorje, zato smo se aktivno vključili v projekt SUPPORT. Cilj projekta je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bodo zagotavljale ohranjanje naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi.

Ena izmed aktivnost, ki bo pripomogla k doseganju ciljev je sajenje dreves. V tem tednu smo tako ob podpori Zavoda za gozdove (OE Slovenj Gradec in Slovenske Konjice) v širši okolici Poti med krošnjami Pohorje na Rogli dosadili 50 sadik macesna in jerebike.

Tako bodo razgledi z vrha stolpa še bolj zeleni. 💚

Več o projektu si lahko preberete: https://www.projektipohorja.si/projekti/projekt-suport/o-projektu/

Bodi prvi!